Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Generel information

Generel information om skolen

Institutionen:                        Skolen er opdelt i en undervisningsdel og en skolefritidsordning, (SFO). Skolens ledelse er ansvarlig for begge afdelinger, men den daglige ledelse af SFO er uddelegeret til en koordinator.

 

Ledelse:                                 Skoleleder: Tina Fahnøe Munksgaard

Viceskoleleder:  Morten Høyberg Christensen

SFO-leder:

 

Bestyrelse:                            7 forældrerepræsentanter valgt for 4 år.
2 medarbejderrepræsentanter valgt for 1 år.
2 elevrepræsentanter valgt for 1 år.
Skoleledelse med udtaleret, men uden stemmeret.

 

Ansatte:                                I alt er der ca. ansat 50 personer på skolen

 

Skolens struktur:                 Skolen er opdelt i 3 afdelinger:

  • 0. - 2. årgang (RUSK)
  • 3. - 6. årgang
  • 7. - 9. årgang

Hver afdeling er karakteriseret ved:

  • Elevråd for eleverne.
  • Afdelingsteam for personalet. 

Specialklasser:                      Består af elever, fordelt på 4-5 klasser, med forskellige faglige udfordringer og/eller udviklingsvanskeligheder. Nogle elever fortsætter med at følge deres stamklasser i nogle fag.
Eleverne kommer fra hele kommunens område.